Skorpa ferjelem

Vi har startet betongarbeidet med ferjelem på Skorpa.
Oppdraget er en totalentreprise der Flora kommune er byggherre.
Arbeidet omfatter å levere selve ferjelemmen med nødvendige betongkonstruksjoner, samt lage tilleggskai og en såkalt Dykalb.
Dykalb er en fendret søyle som skal hindre at båter tar opp på en grunne som ligger rett nord for fergekaia.

Vi holder nå på med selve betongbåsen som ferjebrua skal ligge i.
Ellers holder vi på å prefabrikere plattendekker som skal danne tilleggskai.

Montering av innstøpningsplater i betongbås for ferjebru.

Som underentreprenører har vi med Berg Maskin & Transport på grunnarbeid, Coast Innovation som leverer ferjebru og tekniske installasjoner og Fokus Elektro på elektro.

Armering er prefabrikert inne på lager og skipet ut på plass ned i byggegrop.
Deretter ble det støpt en bunnplate.

Legg inn en kommentar