Laksetrapp oversikt

Risevatn damanlegg

Vi er i startfasen på en jobb med nytt damanlegg og overføringsledning Risevatn i Svelgen.

Jobben vår inkluderer alle betongkonstruksjoner med sjølve damanlegget og tilhøyrende laksetrapp.
Og i tillegg skal det støypes stengevegger og kummer i rørgatene som fører ut av vatnet. Jobben er venta å gå fram mot slutten av 2017.

Oppdatering. 05/07 18

Etter noen måneders utsettelse, er vi nå endelig igang med å støpe på selve laksetrappa. Vi har støpt ventilhuset og begynner å sette opp veggene mot demningen. Arbeidet vil pågå utover høsten 2018.

Laksetrapp oversikt
Her ser en modell av laksetrappa med overløpsvegger.

 

Laksetrapp
Modell som viser fra damsida mot overløpsvegger

 

Laksetrapp plan
Plan over laksetrappa.

Oppdatering 11.04.19

Da er vi ferdig med damveggene med overløpet.
En ganske stor forskalingsjobb er utført med tilpasset forskaling i bueform.

Neste fase er å legge om elva slik at vi kan forskale/støpe ferdig laksetrappa. Målet er å bli ferdig med jobben før vi går til fellesferie i sommer.

Bildet viser damvegg med overløp. Over påske skal vannet ledes over denne veggen slik at laksetrapp kan støpes.

Legg inn en kommentar