Eikefjord Tømmerkai

Tømmerkai i Eikefjord

Florø Entreprenør har inngått kontrakt med Flora Skogeigarlag
på bygging av Tømmerkai i Eikefjord.
Kaia er idag 50m lang , og skal forlenges til totalt 100m i front.
Fronten av kaia skal også vinkles mer mot nord.

Eikefjord Tømmerkai
Modell av Eikefjord Tømmerkai. Eksisterende kai er markert med mørk farge.

Grunnarbeid ved Terøy Maskin AS ble startet opp tidlig i sommer.
Arbeidet besto i utskyting av masser og utfylling i sjø
før en kunne ta til med peling av rør for kaidragere.

Eikefjord tømmerkai
Pram med pelrigg er ferdig med sitt arbeid.
Støping av rør begynner snart.

Peling har nå pågått siste 5 ukene, og vil bli avsluttet i
løpet av kort tid.
Støping av rør og forskaling av dragere er neste steg videre.

Eikefjord tømmerkai
Fra østre hjørnet av eksisterende tømmerkai.
Armering rør.
Armeringsjern til pelerør ligger klar til montering.
Lengste rørene er ca 17m
Tømmerkai
Utsikt over tømmerkai fra veien.
Støping av peler.
Støping av peler er startet. Stålrør går ned i bunnen av søyla, mellom 13 og 15m.
Dette røret blir holdt oppe av byggkranen mens pumpebil er koblet til.

Lokalavisa Firdaposten har vært på besøk, og en artikkel om tømmerkaia ligger på deres nettsider.

Legg inn en kommentar