Florø Stadion.

Florø Stadion skal rehabiliteres med nytt banedekke og utvidelse av antall rundløpebaner fra 6 til 8 baner.
Audun Ramsdal AS er totalentreprenør på prosjektet der Florø Entreprenør har fått ansvaret for betongarbeidet.
Vi starter nå i disse dager med å utbedre vanngrav og hoppgroper inne på selve stadionsområdet.
Det vil etterhvert også gjort klart for å sette opp ny betongkant med gjerde rundt den nye rundløpebana.
Betongtribune mot kunstgrasbana vil også fjernes for så å bli erstattet av en ny etter at utvidelsen av rundløpebana er ferdig.
Arbeidene med masseutskifting og opparbeiding av banedekke starter nå, og gjelder fra vestsida av hovedtribuna,
rundt sving i vest og langsida mot sør.
Arbeidene skal være ferdig til overlevering i løpet av mai 2016.

Oversikt fra sørvest over bana etter utvidelse.

 

Viser tribuna mot kunstgrasbana etter utvidelse.

Vanngrop skal utbedres ved å heve bunn og få inn nytt røropplegg.

De to lengdegropene skal få ny kantstein og sandfangsrister mot løpebana.

Vi er igang med tribuneområdet mot kunstgrasbana. Her skal det støpes 5 trinn i ca 50m lengde.


En støper ett trinn i slengen, for så og flytte forskaling opp til neste trinn.

Forskaling for betongkant rundt vestre svingen.

Legg inn en kommentar