Fundament for plasthall på Fjordbase.

Florø Entreprenør er nettopp ferdig med betongarbeidet på fundamenter for en plasthall på 25x55m.
Arbeidet besto i å grave ned groper for betongfundamenter, som så ble støpt opp i 1,2m høyde og 0,6m bredde.
I tillegg skulle en ha betonggulv i ene halvdelen av hallen.

Forskaling med Manto storflak.

Yttervegg blir satt opp med storflak manto. Så blir det lukket med 1,2m flaker på innsiden.
Armeringsdragere blir løftet på plass og montert med ekstra lengdearmering der skjøtene blir fordelt.

Forskaling er klar til støping. Her ser en malplater med boltegrupper for montering av fagverket til plasthallen.

Etter at veggfundamenter var støpt ble det gulvstøp på ca 600m2 i ene enden av hallen.
Ellers har en beholdt asfaltdekke i resten av hallen.

Legg inn en kommentar