Betongarbeid på Eikefjord Skule.

I sommer begynnte vi arbeidet med fundamentene til Eikefjord Skule.
Florø Entreprenør har fått oppdraget av Skanska som har totalentreprise på skulen.
Arbeidet består i å støpe ringmurer til selve skulebygget før legging av hulldekke.
Tomta ligger på myr/leiregrunn, så heile bygget hviler på peler som går til fjellgrunn.

Første veggen nærmest den gamle skulen er ferdig.

 

Ringmuren er 50cm bred og 120cm høy. Den vil gå som en drager fra pel til pel.

Arbeidet er planlagt ferdig nå på ettersommeren for vår del.

Legg inn en kommentar