Svelgen trafostasjon.

Arbeidet med Svelgen trafostasjon startet i slutten av mars 2014.
Florø Entreprenør har hovedentreprise på bygningsmessige arbeider ved stasjonen for SFE Nett AS.

Arbeidet består i å bygge stasjonsbygning i betong, pluss bygninger for transformator og spole.
I tillegg skal det plasstøpes en hel del fundamenter for stålmaster og kulverter.

Første del av stasjonsbygningen er reist i prefabrikerte betongelementer.

 

Første byggesteg skal etter planen være ferdig i løpet av høsten 2014. Og byggesteg 2 blir trolig begynt i løpet av nyåret 2015.

Betongarbeidet begynner å nærme seg slutten på trinn 1.
En av de siste leveransene med betong på selve trafobygget.

Her støper en fundamenter for trafo.
En skinnegang blir montert på disse fundamentene for å kunne trille trafoen inn.

Legg inn en kommentar