Bru over Keilevågen

Vi er godt igang med å rehabilitere gangbrua som går over Keilevågen her i Florø.
Kontrakt er inngått med Flora Kommune, og arbeidet forventes ferdig i løpet av juni i år.

Denne brua er satt opp i trestokker og grov plank som nå er begynt å bli merket av tidens tann.
De bærende stokkene som er satt ned i sjøen, er alle i mer eller mindre grad angrepet av pålemark.
Derfor må en nå inn med ett nytt bærende reisverk i limtre.
De eksisterende stokkene skal fortsatt være på plass, men det nye bæresystemet vil ta over alle laster.

Først har vi laget en vei ut til første holmen,
slik at vi får tilkomst med kraner og betongpumpe til alle deler av brua.
Nå er vi igang med å grovstøpe under fundamentene for limtre.
Det er 4 fundament tilsammen som skal holde opplagring for limtre.


Veien ut til holmen er klar.


Grovstøping av fundament på gang.
Rekkverket på brua er fjernet for å gjøre plass til limtredrager.


Oversikt over hvordan brua blir når alt er ferdigmontert.

Brua er da endelig klar til å overleveres til byggherre.
Prosjektet har gått etter planen og vi er klar i god til før fristen ifølge fremdriftsplanen.

Legg inn en kommentar