Mindre prosjekter høst/vinter 2013

Mye jobb har ført til at det blir mindre tid til oppdatering av nettsider.
Her er en liten oversikt over noen av de litt mindre oppdragene vi har hatt siste månedene.
I tillegg er vi nå inne i sluttfasen på Hamnegata og Trafo for SFE.

Plate over grøft Fjordbase.

 

Fjerning av skadet gulv og igjenstøping Fjordbase.

 

Hulltaking for gjennomgang mellom Strandgata 48-50.

Utbedring av uteområdet ved Tess.

Påbygg og røntgenpit ved bygg 54 Fjordbase.

Legg inn en kommentar