Florø trafostasjon

SFE Nett AS er byggherre for et nytt trafobygg på Nybømarka i Florø.
Florø Entreprenør har fått hovedentreprise på det bygningsmessige arbeidet med trafostasjonen.
Bygget blir ca 30m langt og 15m bredt. Høyden er ca 11,5m fra grunnplan til topp tak.

Oppstart grunnarbeid blir i april/mai 2013 og ferdigstilling i løpet av våren 2014.
Bygget består for det meste av plasstøpte konstruksjoner som går helt til topp tak.

 

Rigging av byggeplassen er godt igang.
Nå er byggkran montert opp og en del brakker er satt på plass for å huse garderober, pauserom og kontor.
Grunnarbeidet er startet med å grave ned byggegrop til underkant betongplate.
Betongplata og vegger under bakkenivå skal støpes vanntett.

Bunnplata støpes 25cm tykk.

 

 

Montering av mantoforskaling til 6m høyde. Dette er ca halve høyden til topp møne.

Vegger er støpt opp 6m og dekket på ca halve bygget er ferdigmontert klart til støping.

Dekket er forskalt og armert klart til støping.
Veggene skal opp nesten 6m til før en er på topp.

Sørsida av trafobygget. Dette rommet går opp til topp bygg og vil inneholde selve trafoen.

Forskaling av siste veggene oppunder skråtak.

Når tverrvegger med skråprofil er støpt ferdig, skal det legges hulldekke med tekking for å danne tak over trafoen.


Den utvendige trekledningen er begynt å ta form. Dette er fasaden mot øst.

 

Trafoen er kommet på plass og bjelkestengselet monteres.

 

Legg inn en kommentar