Tilbygg Godbiten

På Mix kiosken, Godbiten, skal det bygges ett 2 etasjes tilbygg som vil inneholde
hybler i kjeller og kjølelager/lager for butikk i hovedetasje.

Vegger blir ført opp 6m i betong med etasjeskille av hulldekke.
Utvendige vegger skal isoleres og fiberpusses.

 

Innerforskaling og vindusutsparinger er satt opp.
Armering er ferdig og veggene klar til lukkesiden.

 


Montering av hulldekke.

Legg inn en kommentar