Kjørebru elkem Bremanger smelteverk.

Vi er igang med å bygge ny kjørebro til ovn 2-4 i Elkem Bremanger smelteverk.
Arbeidet består i å bygge søyler og tverrvegger mot fundament i grunn.
Så blir det forskalt og støpt dekke på disse som går fra gulvnivå og opp til et dekke på kote 4.67m.  

Arbeidet ble startet for ca 2 uker siden og skal etter planen ferdigstilles rett over påske.


Mantoforskaling til støttevegger og søyler er satt opp og klar til støping.

Første truck på vei ned kjørebrua.

Jobben er ferdig etter planen og tatt i bruk.

Legg inn en kommentar