Påforing råvaresiloer Elkem Bremanger.

Elkem Bremanger smelteverk har hyret oss inn for å ruste opp 2 utslitte betongsiloer.
Jobben går ut på å fore ut innsiden av siloene med ca 20cm betong.
På denne måten får en dekket utstikkende armering og forsterket de gamle betongveggene.

Vi er nødt til å ha landgang over to siloer for å komme ut til der jobben skal gjøres.
Derfra er det 11m ned i siloene. Vi har en liten kran som brukes til å heise opp og ned alt matriell.

All forskaling er på plass. Det blir støpt ensidig i 4 omganger i hver silo før en er kommet til topps.

Bilde fra bunn av silo etter at forskaling er satt opp.
Forskalinga er 2,7m høy, så her står en på andre nivå av stillaset.

Støping med pumpebil. Pumpa rekker 24m, så ligger det 10m slange bort til ei støpetrekt med slange ned i forma 8m lenger nede.

Siste støyp før siloene er ferdig.


All forskaling og stillas er fjernet og siloene kan taes i bruk.


Her ser en ned i mot bunnen i eine siloen.
Støyping ble tatt i 4 omganger.

Legg inn en kommentar