Småprosjekt våren/sommeren 2012.

Betongarbeid på litt mindre prosjekt har vi tatt innimellom i løpet av våren/sommeren.
Noen av disse kan du finne nedover sida her.

Forstøtningsmur langs innfartsvei ved Botnastranda.
4 meter høy og 30 meter lang mur for å holde jordmassene i ro.

Her vises muren etter at steinmassene i underkant er fjernet.

Plasstøpt pumpekum for inntak av sjøvann ved Norway Pelagic.
Kummen er vanntett for å beskytte vannpumpene mot sjøvann.

Forskaling av lokk over kulvert ved Fe-Si anlegg på Elkem smelteverk i Svelgen.

Div betongarbeid ved Svanøy Havbruk på Svanøy.


Landfeste for flytebrygge på Fjordbase.

Forstøtningsmur i privat hage.

Legg inn en kommentar