Tankbasseng på Fjordbase.

Vi har fått betongarbeidet på et nytt tankbasseng der Swire skal sette opp tankanlegg.
Vi har kontrakt på jobben med Fjordbase AS.


Støping av bunnplata . Den er ca 25X16m og 25cm tykk.


Platefundament for tanker blir støpt opp på toppen av plata.


Vegger i 1,4m høyde blir støypt rundt plata for å danne ett vanntett basseng.

Her er vegger og fundament for tanker ferdig.
Tankene som ligger bak bassenget, skal nå reises opp på tankfundamentene.


Viser tankfundamenter som er støypt skrå i toppen.
På disse skal tankene monteres med avtapping mot laveste enden av plata.
Jobben er nå avsluttet for vår del og montering av tanker og rørføringer kan ta til.

Legg inn en kommentar