Svanøy røykeri

Florø Entreprenør har fått kontrakt som totalentreprenør
på å føre opp nytt røykeri for Svanyø røykeri AS.
Kontrakten omfatter et bygg med bruksareal på ca 530m2 over 2 etasjer.

Det skal også bygges ca 100m vei for tilkomst til bygg.
Oppstart desember og ferdigstilling i juli.

Fasader av bygget slik det er tenkt etter ferdigstilling.

 

Veien inn til bygget.

Fundament til stålsøyler er ferdigmontert.
Tilfylling av masse kan starte, og så montering av stålbygget.


Sett fra veien inn mot fronten av røykeriet.
Stålbygget med platekledning er nå ferdig, og taktekking pågår.

Bilde fra innredning.
Kontor oppe med glassvegger og fryseri under.


Fra fronten av bygget etter at det er ferdigplatet utvendig.

Legg inn en kommentar