Råvaresiloer Elkem Bremanger

Elkem Bremanger i Svelgen skal oppføre en ny råvaresilo for ovn 5.
I den forbindelse har Florø Entreprenør fått kontrakt på betongarbeidet.
Vi har kontrakt med Skanska, som er hovedentreprenør på jobben.

Siloen skal støpes mot eksisterende betongvegger, og vil bli ca 20m høy.

Siloen skal etableres i en slags bakgård mellom ovn 2-4 og ovn 5.
Her er det begrenset både tilkomst og plass.
På bildet viser strekkpelene som er ferdig i øverste nivå.
Over disse skal fundament og vegger for silo støpes.

 

Her er armering over peler på plass for fundament på nederste nivå.
En ser også armeringsdragerene som går opp til pelene i overste nivå.

 

Vegger til 2 nivå er støpt. Innfylling av masser for gulv kan starte.
Etter det skal en fortsette med gulvstøp og fundament over pelehoder.

Dekket på høyde kote9 er støpt.
Oppfylling av steinmasser pågår,
og vil avsluttes i høyde med topp dekke.
Vegger blir så støpt til ca kote 21 (dvs ca samme høyde som betongvegg i bakant). 

Betongsiloen er nå støpt ferdig og stålarbeidet er godt igang.

Legg inn en kommentar