Elkem Bremanger-FeSi Casting Machine

Florø Entreprenør har fått betongarbeidet på fundament og gulv ved Elkem sitt smelteverk i Svelgen.
Betonggulv og fundamentkonstruksjonen er ca 45m lang og 10m bred.
I tillegg skal det støpes et kontrollhus i to etasjer.
Vi har kontrakt med Brødrene Mundal AS som tar seg av grunnarbeidet.

Gammelt betonggulv blir meislet opp og byggegrop for nye fundamenter blir planert klare til armering.

Her er en begynt støpingen av fundament gulv.Tykkelsen på betongen varierer fra 40cm til 15cm.
Over dette blir det støpt ut en spesiell varmebestandig betong som tåler den ekstreme varmen fra smeltet metall.

Kulvert for kabler og hydraulikk blir montert. Denne fører ut til kontrollhuset.

 

Kontrollhuset er ført opp i to etasjer og dekket på toppen er klart til støping.

Grovstøping av gulvet fortsetter innover hallen.
Innerforskaling av renner og vektgrop er montert.

Utsikt fra toppen av kontrollhuset over golvet som er ferdig støpt.

Legg inn en kommentar