Tilbygg for Firda Settefisk AS

På Firda Settefisk AS sitt anlegg i Nordalsfjorden, 
skal det føres opp et tilbygg som skal inneholde maskinrom og fyrrom.
I den forbindelse har vi tatt på oss betongarbeidet,
og fungerer som hovedbedrift i forhold til de øvrige fagene.
Kontrakt for gjennomføring av prosjektet er inngått med Artec-Aqua AS.
Artec-Aqua står for prosjektering og levering av de tekniske produktene til settefiskanlegget. 
Arbeidet startet 13/10 og vil gå frem til oppunder jul.
  

Bildet over viser eksisterende bygning med fiskekar, 
og så tilbygget på oppsida som blir ca 5,2m i bredde og 26,5m i lengde.

 

Her ser en eksisterende bygning som inneholder fiskekar.
Tilbygget skal oppføres mellom det og veien.

 

Her holder en på å forskale en synk inne i maskinrom.
Ferdig gulv kommer nesten opp til platekledning.

 

Inne i eksisterende bygning er betongsaging av gulv
igang for fremføring av grøfter til fiskekarene.
Fiskekarene blir stående langs veggene på hver side.
Her vil det også bli støpt en forstøtningsmur mot fiskekar som skal holde finmasser.
Og til slutt blir det støpt gulv rundt karene.

 

Fundament for yttervegger er støpt.
Neste trinn blir å støpe veggene opp i 2,7m høyde.


Betongvegger er forskalt ferdig og blir støpt.
Neste trinn blir å gjøre klart for gulvstøp.

Gulvstøpen er igang. 
Presenninger er strukket over veggene og dieselvarmer står klar for å holde temperaturen oppe.

 
Veggene rundt fyrrommet er ferdig til støping.
Stålbjelker for takkonstruksjon blir montert av WIS.

 

Inne i eksisterende bygg er ringmurer rundt fiskekar ferdige.
Her planeres sand som karene skal monteres på.

Alt det tunge tekniske utstyret er heist på plass i tilbygget,
og montering av tak er godt igang.

 

 

I eksisterende hall er fisketankene satt på plass, og gulvet støpt rundt disse.
Nå er det de tekniske fagene som må kompleteres før anlegget kan settes i produksjon.

Selve anlegget er satt i drift. Nå er det noen betongvegger igjen å støpe utvendig langs innkjørsel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Én kommentar til “Tilbygg for Firda Settefisk AS”

Legg inn en kommentar