Tess Gasslager

Tess skal ha nytt gasslager ved sitt utsalg på Fjordbase.
Florø Entreprenør er godt i gang med bygget som skal overleveres i løpet av oktober.
Gasslageret blir 5x15m med 3,5m høye betongvegger.
Fronten blir åpen med gitterporter.

 

 

Her er en begynt støpingen av fundament i grunnen.
På dette vil det bli ført opp betongvegger i ca 3,5m høyde.

Mantoforskaling er på plass for de høye veggene.
Armering er snart ferdig, slik at arbeidet med lukkesiden kan ta til.

Tak og porter ferdigmontert. Asfalt er lagt og lageret er snart klart til overlevering. 

 

Legg inn en kommentar