Fundament for plasthall.

Et av våre første oppdrag er å støpe fundament til en plasthall for Fjordbase AS.
Hallen er ca 340m2 og er plassert helt nede på kaifronten.
En skulle tro at en plasthall ikke hadde behov for så stor  fundamentering. 
Som en kan se er det ganske kraftige konstruksjoner av betong som må til.

Grunnen til dette er de store vindkreftene som står på inn Florøfjorden.
Uten skikkelig tyngde som holder igjen kan faktisk plasthallen tippe rundt av vindkast.


Forskalingen er fjernet og planering for asfaltering kan begynne.
Totalt ca to ukers byggetid fra grunnarbeidet startet til asfalt ble lagt.

Legg inn en kommentar