Kategoriarkiv: Nyheter

Her vil du finne nyheter om nye oppdrag, nye medarbeidere og hva vi ellers holder på med.Vil prøve å holde sidene så oppdatert som mulig.  

Tankanlegg for Halliburton.

Halliburton skal montere 10 tanker for slop ved siden av eksisterende anlegg inne på Fjordbase.
Under disse må det støpes plate og vanntette ringmurer som danner oppsamlingsbasseng.


Plata i bunnen er 25cm tykk med dobbelt lag armeringsmatter og fall 1:100.
Rundt kantene er det montert bøyler for ringmur og en Waterstop som danner en vanntett skjøt mellom plate og ringmur.


Vanning av ferdigstøpt plate for å hindre svinnriss.
På denne skal det støpes plater som utligner fallet slik at tankene får ett vannrett underlag.

 

Fundamentplatene for tanker som skal utligne fallet er støpt
og ringmur som danner bassenget er forskalt og klare til støping.

 

 

Bassenget er ferdig og klart for montering av tanker.
   

Tess Gasslager

Tess skal ha nytt gasslager ved sitt utsalg på Fjordbase.
Florø Entreprenør er godt i gang med bygget som skal overleveres i løpet av oktober.
Gasslageret blir 5x15m med 3,5m høye betongvegger.
Fronten blir åpen med gitterporter.

 

 

Her er en begynt støpingen av fundament i grunnen.
På dette vil det bli ført opp betongvegger i ca 3,5m høyde.

Mantoforskaling er på plass for de høye veggene.
Armering er snart ferdig, slik at arbeidet med lukkesiden kan ta til.

Tak og porter ferdigmontert. Asfalt er lagt og lageret er snart klart til overlevering. 

 

Div småarbeid høsten 2010

Inngjerding av hyttetomt i Stavang.

Ca 60 meter flettverksgjerde i 1,2 meters høyde.
Boret ned i fjell og limt.

 

Støping av plate foran hus i Eikefjord.

 

110m2 plate på mark 100mm tykk i stålet utførelse.

 

 

Tilbygg i Hjortefaret.

 

Tilbygg ca 25m2. Ringmur i 1m og 0,5m høyde.
Støping av gulv mot eksisterende kommer i tillegg.


Garasje i Botnaholten.

 

Ringmurer ferdig støpt på garasje i botnaholten.
Klart til planering for gulvstøp. 


RamcoStøping av fundament for Ramco på Fjordbase. 


Ringmur ved Europris.

Forskaling av ringmur for halvtak bak Europris.

Opprusting av hage.

  

Støping av gjerdefundament og legging av ferdigplen.

 

Småarbeid langs vei Solheimslia.


I forbindelse med veiarbeidet langs Solheim skal det gjøres litt betongarbeid. 
Her skal det støpes en samlekum som knytter sammen rør for overflatevann som kjem fra solheimslia.

 

Montering lenser i Svardalen.

For å hindre rusk og rask fra å gå inn i turbinen på kraftverket, blir det lagt ut lenser som skal samle dette opp.
Bolter blir boret ned i fjellet for å sikre lensa. 

Privathus på Kleiva.

Legging av flytsparkel over lavtbyggende varmekabler.

 

Støping av samlekum.

Støping av liten samlekum langs vei på Solheim.

 

Forstøtningsmur i Hesteneset.

 


Forstøtningsmur i tomtegrense med innstøpte gjerdepåler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Div mindre jobber

Florø Entreprenør har hatt forskjellige mindre jobber rundt om i Florø.
Noen av disse er bla:

Ringmurer og gulvstøp for et tilbygg på et hus i Havreneset.
Her viser ringmurene ferdig og planering av grunnen kan starte.

Forstøtningsmur i Havreneset på nedsiden av Godbiten.
Ca 20 meter plasstøpt mur i 75cm høyde.

 

Vaskeplate for Staro inne på Botnastranda. 

 

Flytting av vegg og innkassing av hydraulisk maskin.
Pga høyt støynivå ville ITM ha maskina innkasset med mulighet for å fjerne frontveggen,
slik at hele maskina kunne trilles frem på gulvet.

 

Fundament for plasthall.

Et av våre første oppdrag er å støpe fundament til en plasthall for Fjordbase AS.
Hallen er ca 340m2 og er plassert helt nede på kaifronten.
En skulle tro at en plasthall ikke hadde behov for så stor  fundamentering. 
Som en kan se er det ganske kraftige konstruksjoner av betong som må til.

Grunnen til dette er de store vindkreftene som står på inn Florøfjorden.
Uten skikkelig tyngde som holder igjen kan faktisk plasthallen tippe rundt av vindkast.


Forskalingen er fjernet og planering for asfaltering kan begynne.
Totalt ca to ukers byggetid fra grunnarbeidet startet til asfalt ble lagt.