Alle innlegg av Torgeir Sunnarvik

Startbanken

Florø Entreprenør AS er nå tilknyttet Startbanken.
Dette er en søkbar database for bygg og anleggsnæringen,
der leverandører blir godkjent og vurdert ut fra
objektive godkjenningskriterier.

Dette registeret skal være med på å sikre like vilkår for
bedrifter innen bygg og anlegg,
og at kontrakter blir inngått med seriøse bedrifter.
En vil også bli søkbar som leverandør for en rekke
store aktører innen bygg og anlegg.

 

Svanøy røykeri

Florø Entreprenør har fått kontrakt som totalentreprenør
på å føre opp nytt røykeri for Svanyø røykeri AS.
Kontrakten omfatter et bygg med bruksareal på ca 530m2 over 2 etasjer.

Det skal også bygges ca 100m vei for tilkomst til bygg.
Oppstart desember og ferdigstilling i juli.

Fasader av bygget slik det er tenkt etter ferdigstilling.

 

Veien inn til bygget.

Fundament til stålsøyler er ferdigmontert.
Tilfylling av masse kan starte, og så montering av stålbygget.


Sett fra veien inn mot fronten av røykeriet.
Stålbygget med platekledning er nå ferdig, og taktekking pågår.

Bilde fra innredning.
Kontor oppe med glassvegger og fryseri under.


Fra fronten av bygget etter at det er ferdigplatet utvendig.

Råvaresiloer Elkem Bremanger

Elkem Bremanger i Svelgen skal oppføre en ny råvaresilo for ovn 5.
I den forbindelse har Florø Entreprenør fått kontrakt på betongarbeidet.
Vi har kontrakt med Skanska, som er hovedentreprenør på jobben.

Siloen skal støpes mot eksisterende betongvegger, og vil bli ca 20m høy.

Siloen skal etableres i en slags bakgård mellom ovn 2-4 og ovn 5.
Her er det begrenset både tilkomst og plass.
På bildet viser strekkpelene som er ferdig i øverste nivå.
Over disse skal fundament og vegger for silo støpes.

 

Her er armering over peler på plass for fundament på nederste nivå.
En ser også armeringsdragerene som går opp til pelene i overste nivå.

 

Vegger til 2 nivå er støpt. Innfylling av masser for gulv kan starte.
Etter det skal en fortsette med gulvstøp og fundament over pelehoder.

Dekket på høyde kote9 er støpt.
Oppfylling av steinmasser pågår,
og vil avsluttes i høyde med topp dekke.
Vegger blir så støpt til ca kote 21 (dvs ca samme høyde som betongvegg i bakant). 

Betongsiloen er nå støpt ferdig og stålarbeidet er godt igang.

Elkem Bremanger-FeSi Casting Machine

Florø Entreprenør har fått betongarbeidet på fundament og gulv ved Elkem sitt smelteverk i Svelgen.
Betonggulv og fundamentkonstruksjonen er ca 45m lang og 10m bred.
I tillegg skal det støpes et kontrollhus i to etasjer.
Vi har kontrakt med Brødrene Mundal AS som tar seg av grunnarbeidet.

Gammelt betonggulv blir meislet opp og byggegrop for nye fundamenter blir planert klare til armering.

Her er en begynt støpingen av fundament gulv.Tykkelsen på betongen varierer fra 40cm til 15cm.
Over dette blir det støpt ut en spesiell varmebestandig betong som tåler den ekstreme varmen fra smeltet metall.

Kulvert for kabler og hydraulikk blir montert. Denne fører ut til kontrollhuset.

 

Kontrollhuset er ført opp i to etasjer og dekket på toppen er klart til støping.

Grovstøping av gulvet fortsetter innover hallen.
Innerforskaling av renner og vektgrop er montert.

Utsikt fra toppen av kontrollhuset over golvet som er ferdig støpt.

Nytt industribygg til Florø Mekaniske Verksted AS

Florø Entreprenør har fått kontrakt på bygging av nytt industribygg til FMV AS.
Kontrakten er en generalentreprise, der vi har ansvar for alle fag i byggfasen.

Bygget skal reises inne på Botnastranda, øst for eksisterende betongfabrikk.

Verkstedet blir på ca 1050m2, og kontor/rørverksted ca 1500m2.
Byggetid er beregnet til 8 måneder med ferdigstilling i løpet av mars 2012.

Grunnarbeidet er startet med rensking til fjell for søylefundament.
Her blir det grovstøpt på grunnfjellet før boring for fotbolter.

 


Første veggen er støpt opp i en høyde på ca 7m.
Her er en i ferd med å demontere mantoforskalingen, slik at den kan flyttes til neste veggflate.

Stålsøyler og dragere er montert før legging av hulldekke.
Her er hulldekket på første etasje lagt.
Over dette blir det lagt hulldekke over hele etasjen.

Betong og stålkonstruksjon er ferdig.
Bygget blir nå kledd med isolerte veggplater og gulvstøp kan forberedes.

Bygget har bra høyde under taket med plass til stor traverskran.
Her ser en bygget fra sjøkanten.

Platekledning og qdekke på tak er snart ferdig.
Klargjøring for gulvstøp, montering av traverskran og porter er neste steg.

 


Bygget ble ferdigstilt i begynnelsen av juli i 2012.

Tilbygg for Swire.

Swire, som holder til på Fjordbase, skal utvide verksted med ca 200m2;
lager på 70m2, pluss en altan.
Florø Entreprenør har fått kontrakten på grunn og betongarbeid.
Og arbeidet blir utført for Fjordbase AS som er byggherre.

 

swire2

Verkstedet blir ca 15m lengere mot nord.
Her er søylefundament støpt slik at stålmontering kan begynne.

Veggene på lagerdelen er på vei opp.
Over dette kommer det et 30cm tykt betongdekke.

Gulvet i verkstedtilbygget er ferdig støpt med spalterenner.
Alle gulv er behandlet med Ashford for å oppnå en sterk og støvfri overflate som tåler hard bruk.

Småprosjekt Sommeren 2011

En god del småjobber er blitt utført de siste månedene.
Noen av disse finner du nedover siden under.

Platestøp og inngjerding av område for AGA.
Vi har jobben gjennom Fjordbase AS.

 


Fundament for 10m bred skyveport på Fjordbase.

 

Vi har vært Innleid av NCC til å ta betongarbeid på et flytenaust inne på Fjordbase.

Platestøp på Ramco for plassering av container.

 

Trapp i hage på Solheim.

 

Betongarbeid på hytte i Ã…lfoten.
Arbeidet består i etasjehøye grunnmurer i bakkant og ringmurer foran med gulvstøp.

Flytting av rubbhall for Florø Mekaniske

Flytting av eksisterende plasthall.

For å gi plass til en industrihall inne på Botnastranda, må eksisterende rubbhall på 27X15m flyttes.
Her er ny ringmur støpt og klargjøring for flytting er igang. 

 

Plasthallen er stivet av med strammestropper mellom alle rammene.
Dette må til for å hindre at hallen blir deformert under løfting.

 

Hallen festes i fire punkt og med lange stropper for å få minst mulig strekk på ramma.
Vekta er i overkant av 8t, så mobilkran må til for å flytte den.

Her er hallen satt på plass og en kan begynne å feste den ned i den nye ringmuren.
Da kan en klargjøre for gulvstøp.

 

Betongen blir pumpet inn og rettet av. Ca 400m2 gulv blir lagt.

 

Når betongoverflaten har satt seg etter noen timer, blir den pusset og stålglattet.
Gulvet må nå få herde noen uker, så er hallen ferdig til bruk.        

 

 

 

Småarbeid vinterenvåren 2011

Vi er starten på et nytt år, og selv om vinteren har satt inn for fullt med frost og snø,
så har vi enkelte småoppdrag i tillegg til Firda Settefisk i Nordalsfjorden.
På denne sida vil det bli lagt ut bilder og tekst fra de litt mindre oppdragene vi har utover vinteren og våren 2011.

Ramco Bygg66.


Ringmurer og søylefundament for verkstedhall til Ramco.
Hallen er ca 14x10m, og blir utført for Fjordbase AS.
Her er ringmurer og søylepunkt ferdig.
Nå må vegger og tak på plass før gulvstøp.

 

Bod og carport i stranda.

 

Bod med vegger og tak i betong.
Foran denne skal det støpes en plate på ca 4x6m for carport.

 

Flising av trappeoppgang.


Flising av trappeoppgang med toalett og gang.


Halliburton på Fjordbase.

Vegger rundt oljeutskiller på Fjordbase.

 

Halliburton på Fjordbase

Veggene er ferdigstøpt og masse kan fylles til topp tank.

 

Plasthall Botnastranda.

Støping av plate og montering av plasthall på 14X7m.

 

Tilbygg for Firda Settefisk AS

På Firda Settefisk AS sitt anlegg i Nordalsfjorden, 
skal det føres opp et tilbygg som skal inneholde maskinrom og fyrrom.
I den forbindelse har vi tatt på oss betongarbeidet,
og fungerer som hovedbedrift i forhold til de øvrige fagene.
Kontrakt for gjennomføring av prosjektet er inngått med Artec-Aqua AS.
Artec-Aqua står for prosjektering og levering av de tekniske produktene til settefiskanlegget. 
Arbeidet startet 13/10 og vil gå frem til oppunder jul.
  

Bildet over viser eksisterende bygning med fiskekar, 
og så tilbygget på oppsida som blir ca 5,2m i bredde og 26,5m i lengde.

 

Her ser en eksisterende bygning som inneholder fiskekar.
Tilbygget skal oppføres mellom det og veien.

 

Her holder en på å forskale en synk inne i maskinrom.
Ferdig gulv kommer nesten opp til platekledning.

 

Inne i eksisterende bygning er betongsaging av gulv
igang for fremføring av grøfter til fiskekarene.
Fiskekarene blir stående langs veggene på hver side.
Her vil det også bli støpt en forstøtningsmur mot fiskekar som skal holde finmasser.
Og til slutt blir det støpt gulv rundt karene.

 

Fundament for yttervegger er støpt.
Neste trinn blir å støpe veggene opp i 2,7m høyde.


Betongvegger er forskalt ferdig og blir støpt.
Neste trinn blir å gjøre klart for gulvstøp.

Gulvstøpen er igang. 
Presenninger er strukket over veggene og dieselvarmer står klar for å holde temperaturen oppe.

 
Veggene rundt fyrrommet er ferdig til støping.
Stålbjelker for takkonstruksjon blir montert av WIS.

 

Inne i eksisterende bygg er ringmurer rundt fiskekar ferdige.
Her planeres sand som karene skal monteres på.

Alt det tunge tekniske utstyret er heist på plass i tilbygget,
og montering av tak er godt igang.

 

 

I eksisterende hall er fisketankene satt på plass, og gulvet støpt rundt disse.
Nå er det de tekniske fagene som må kompleteres før anlegget kan settes i produksjon.

Selve anlegget er satt i drift. Nå er det noen betongvegger igjen å støpe utvendig langs innkjørsel.